เรียนรู้การทำประกันชีวิตกับเมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยประกันชีวิต ประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์ประกันที่จ่ายเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ควรเรียกว่า ประกันความตาย แต่คนไม่ชอบชื่อนั้น แต่มั่นใจได้ว่าการเสียชีวิตของแต่ละบุคคล ในความเป็นจริงสิ่งที่ผู้ประกันตนเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยตาย

ประกันภัยระยะยาวของเมืองไทยประกันชีวิต

ประกันชีวิตขั้นพื้นฐานที่สุดคือนโยบายระยะเวลาทดแทนประจำปี ในแต่ละปีพรีเมี่ยมเป็นเพียงเล็กน้อยที่สูงขึ้นตามอายุของบุคคล บริษัท ประกันภัยได้กำหนดนโยบายระดับพรีเมียมไว้ซึ่งได้หยุดการเพิ่มเบี้ยประกันภัยรายปีสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ ผู้ประกันตนได้เพิ่มเบี้ยประกันภัยทั้งหมดตั้งแต่อายุ 0 ถึง 100 ปีแล้วหารด้วย 100 นั่นหมายความว่าในปีแรก ๆ ของกรมธรรม์ผู้ถือกรมธรรม์จะจ่ายเงินเป็นจำนวนมากขึ้นเพื่อใช้จ่ายเงินค่าประกันภัยให้หมดไปแล้ว ปีที่ผ่านมาพรีเมี่ยมน้อยกว่าค่าใช้จ่ายประกันบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์ในระยะเดียวกันสามารถออกแบบได้สำหรับข้อกำหนดทุกระยะเช่น 5, 10, 20, 25 หรือ 30 ปี วิธีการเฉลี่ยเบี้ยประกันภัยจะเท่ากันในแต่ละกรณี แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ทำให้เกิดปัญหาบางอย่าง ผู้ประกันตนรู้ว่าผู้ถือกรมธรรม์ส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายในการดำรงชีวิต ดังนั้นผู้ถือกรมธรรม์ในระดับจึงจ่ายเบี้ยประกันภัยในอนาคตและยกเลิกนโยบายของตน บริษัท ประกันภัยมีความยินดีเพราะพวกเขาต้องเก็บเงินเอาไว้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาได้พัฒนาแนวคิดเรื่องมูลค่าเงินสด

ประกันภัยของเมืองไทยประกันชีวิตคุ้มค่าเงินของคุณ

เมื่อใช้การประกันมูลค่าเงินสดส่วนหนึ่งของพรีเมี่ยมที่ไม่ได้ใช้ที่คุณจ่ายไปจะนำเข้าบัญชีที่เชื่อมโยงกับนโยบายของคุณ เงินไม่ใช่ของคุณ มันเป็นของ บริษัท ประกันภัยทั้งหมด หากคุณยกเลิกนโยบายและขอคืนเงินพวกเขาจะคืนเงินให้กับคุณ มิฉะนั้นคุณมีทางเลือกอื่น ๆ  1. ใช้มูลค่าเงินสดเพื่อซื้อประกันเพิ่มเติม 2. ใช้มูลค่าเงินสดเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยที่มีอยู่      3. คุณอาจยืมเงินได้ 4. หากคุณตาย บริษัท ประกันจะรักษามูลค่าเงินสดไว้และจ่ายเฉพาะจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

ตัวแทนประกันชีวิตหลายรายและ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตแนะนำผลิตภัณฑ์ของตนให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน แต่การประกันมูลค่าเงินสดไม่ใช่การลงทุน เงินลงทุนและเบี้ยประกันไม่ควรรวมเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ และไม่ควรลงทุนเงินลงทุนกับ บริษัท ประกันภัย พวกเขาเป็นชายกลาง พวกเขาจะใช้เงินลงทุนของคุณและลงทุนเองและรักษาความแตกต่าง คิดเกี่ยวกับวิธีการที่ตัวแทนใช้ในการขายประกันชีวิตและเปรียบเทียบกับประเภทอื่น ๆ ของการประกัน สิ่งที่คุณจะเห็นคือกลยุทธ์และเทคนิคการขายประกันชีวิตไร้สาระเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่น ๆ คุณเคยพิจารณาการซื้อนโยบายการประกันรถยนต์หรือนโยบายเจ้าของบ้านหรือนโยบายการประกันธุรกิจที่คุณจ่ายเบี้ยประกันภัยพิเศษที่ บริษัท ประกันเก็บไว้หรือทำให้คุณยืมเงินจากพวกเขาหรือไม่ แต่อยากรู้อยากเห็นตัวแทนประกันชีวิตได้รับความสำเร็จอย่างดุร้ายเชื่อคนฉลาดอย่างอื่นที่มูลค่าชีวิตประกันเงินสดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่จะซื้อ

Comments are closed.