วัสดุที่ทำความสะอาดสายพานส่วนมากมักจะทำจากโลหะ

0265

อุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นที่สองออกแบบมาเพื่อขูดเอาวัสดุเกาะติดผิวสายพานที่เหลือสามารถผ่านมาจากอุปกรณ์ทำความสะอาดขั้นต้นมาได้ ซึ่งวัสดุที่สามารถผ่านมาได้นั้นจะมีความสามารถในการยึดเกาะสูง ความชื้นสูง และอนุภาคขนาดละเอียดมาก โดยในบางครั้งอาจต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สอง มากกว่าหนึ่งชุด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความสะอาดในระดับไหน ตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดคือ จุดที่สายพานเริ่มเคลื่อนที่ผ่านพ้นพูเล่ย์หัวขับสายพานออกมาแล้ว เพราะวัสดุที่ขูดออกจะได้ไม่ตกสะสมตามผนังชู้ด และสามารถตกลงไปตามแนวการไหลของวัสดุหลักลงสู่กระบวนการถัดไปได้ง่าย แต่ถ้าหากชู้ดแคบจนไม่สามารถติดตั้งในตำแหน่งที่แนะนำไว้ในข้างต้นได้ ก็ควรจะติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานขั้นที่สองให้อยู่ในตำแหน่งก่อนถึงสนับพูเล่ย์ ลูกกลิ้งรีเทริ์นหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องสายพานลำเลียงเพื่อขูดเอาวัสดุออกก่อนที่จะไปสะสมตามชิ้นส่วนที่กล่าวมา ในบางครั้งอาจต้องใช้ลูกกลิ้งดันสายพานด้านตรงข้ามกับที่ใบทำความสะอาดสายพานสัมผัสกับสายพาน เพื่อลดการสั่นและการสะบัดของสายพาน เพื่อให้อุปกรณ์ทำความสะอาดสายพานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัสดุที่ทำใบทำความสะอาดสายพานขั้นที่สองส่วนมากมักจะทำจากโลหะ เช่น เหล็ก หรือ ทังสเตน เพื่อให้สามารถขูดวัสดุที่เหนียวติดผิวสายพานออกได้ง่ายขึ้น แต่ก็มีบางกรณีที่ไม่สามารถใช้วัสดุแข็งเหล่านี้ได้เพราะ สายพานมีข้อจำกัด เช่น การต่อสายพานด้วยกิ๊บต่อสายพานไม่สามารถใช้ใบทำความสะอาดที่ทำจากทังสเตนได้ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ก็ต้องเลือกใช้ใบทำความสะอาดที่ทำจากอีลาสโตเมอร์จะเหมาะมากกว่า มุมที่ใบทำความสะอาดสายพานทำกับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพาน สำหรับวัสดุแข็งหรือโลหะ ควรทำมุมฉาก หรือมุมแหลม เพราะถ้าใช้มุมป้านกับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพานจะทำให้สายพานมีการสึกหรอ และเกิดความเสียหายกับสายพานได้สูง ส่วนในการทำจากวัสดุพวกอีลาสโตเมอร์ปกติจะทำมุมฉากกับสายพานประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้มีแรงกดที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ด้วยมุมทำความสะอาดที่เหมาะสม และปริมาณของวัสดุที่เกาะติดตามผิวสายพาน

Comments are closed.